De Bijbel als cultureel erfgoed - GESLOTEN -

Lietaert-BijbelDe Bijbel heeft gedurende bijna 20 eeuwen de westerse cultuur beïnvloed. Waarden en normen, uitdrukkingen, iconografie, geloofsopvattingen – in al deze opzichten heeft de Bijbel sporen achtergelaten. Hoe is de Bijbel echter zelf overgeleverd? En hoe heeft deze overleveringsgeschiedenis de Europese cultuur veranderd? Deze cursus gaat stap voor stap de totstandkoming van de Bijbel na, de overlevering ervan in handschriften, de geschiedenis van bijbelvertalingen, van gedrukte Bijbels en de receptie van de Bijbel in en vanuit het christendom.
Het woord ‘Bijbel’ komt van het Latijnse woord biblia, dat zelf weer ontstond als vertaling van het Griekse equivalent. In het Grieks betekent het evenwel “boeken”, een meervoud dus. Hoe zijn de boeken van Oude en Nieuwe Testament bijeengebracht in wat “de Bijbel” werd? Hoe werden deze geschriften overgeschreven door scribenten en kopiïsten, van grofweg de vierde tot de vijftiende eeuw? Wat waren de effecten van de uitvinding van de drukpers in die vijftiende eeuw? Hoe kwamen de belangrijkste bijbelvertalingen tot stand en hoe zijn zij historisch te kwalificeren? Welk wereldbeeld spreekt er uit bijvoorbeeld de landkaarten in de vroegste drukken? Op welke wijze heeft de wetenschap vanaf de vroeg-moderne periode de teksten van OT en NT gereconstrueerd? En wat zijn de belangrijkste vormen van invloed van de Bijbel op de Europese cultuur in verleden en heden? Al deze vragen komen aan de orde. Deze cursus biedt aldus een inleiding in de geschiedenis van de Bijbel als cultureel erfgoed.
 

docentProf. dr. Bert Jan Lietaert Peerbolte en prof. Dr. August den Hollander
onderwijsvorm6 interactieve hoorcolleges
studiebelastingenkele uren per week
literatuurgeprinte reader
literatuursuggestiesZie debijbel.nl van het NBG.
P. Gillaerts e.a. (red.), De bijbel in de lage landen: Elf eeuwen van vertalen (Heerenveen, 2015), € 49,95
dag en tijddinsdag, 10.30 - 13.00 uur
data5 februari t/m 19 maart 2019
geen les op 26 februari
cursusprijs€ 187 (inclusief reader t.w.v. € 13)
cursuscodeV114-19vj
overige informatieFacultatieve excursie naar een Amsterdamse erfgoedinstelling (meer informatie volgt tijdens de cursus).
uiterste aanmelddatum22 januari
 

 Direct aanmelden