David Hume, in zijn eigen tijd en in de onze - GESLOTEN -

Vink-DavidHumeDe Schotse filosoof David Hume (1711-1776) is een van de belangrijkste filosofen uit de Verlichting met een doorslaggevende invloed op Immanuel Kant (1724-1804). Zijn empirisme verklaart zijn invloed op de moderne kennistheorie en wetenschapsfilosofie, vertegenwoordigd door filosofen als Bertrand Russell (1872-1970) en Karl Popper (1902-1994), en wetenschappers als Albert Einstein (1879-1955). Opvallend is ook de waardering van Albert Schweitzer (1875-1965) voor de ethiek van Hume, een ethiek gekenmerkt door ‘sympathie’ voor wat leeft.

Een groot deel van zijn leven, al vóór 1750, werkte Hume aan een boek dat uiteindelijk pas postuum kon verschijnen in 1779: Gesprekken over de natuurlijke religie. Alle aspecten van Humes denken, zoals hierboven kort aangeduid, worden hierin ‘aan het werk gezet’. Het was in zekere zin Humes lievelingsboek en tot zeer kort voor zijn dood heeft hij eraan gewerkt en maatregelen genomen om publicatie ervan veilig te stellen.
In deze cursus is daarom aandacht voor dit werk van Hume. Daarbij gaat het om de betekenis voor zijn eigen tijd en in zijn eigen leven, naast de betekenis ervan voor onze tijd.
De vraagstukken waar hij zich over buigt zijn immers van alle tijden: Hoe ver reikt onze menselijke kennis? Hoe zeker is die? Waar kun je redelijkerwijs in geloven? Hoe komen morele oordelen tot stand en waarop kunnen we die baseren? Welke rol kan of mag religie spelen? Welke mensbeeld levert dit op?

docentDr. Ton Vink
onderwijsvorm6 hoorcolleges met ruimte voor interactie
studiebelastingenkele uren per week
literatuur- David Hume, Gesprekken over de natuurlijke religie (vertaling, inleiding en commentaar Ton Vink), Uitgeverij Damon (2005)
- digitale hand-outs
dag en tijddonderdag, 13.30 - 16.00 uur
data31 januari t/m 14 maart 2019
geen college op 21 februari
cursusprijs€ 174
cursuscodeV486-19vj
uiterste aanmelddatum22 januari
 

 Direct aanmelden