Leven in het Antropoceen - Dag Holoceen, hallo Antropoceen!

Kluiving - AntropoceenVergeet de fossielen zoals we die kennen: de geologen van de toekomst stuiten op brokken beton en baksteen in de bodem. Op stukjes plastic en roet dat door auto’s en fabrieken is uitgestoten. Ze vinden in bodemlagen aarde die is verontreinigd door chemicaliën, onbedoeld opgehoogd voor landbouw, of weggespoeld door ontbossing. Er duiken kippenbotjes op in gebieden waar van oorsprong geen kippen voorkwamen, plantensoorten migreren over ongekende afstanden, en ziektevirussen verspreiden zich tegenwoordig razendsnel wereldwijd.

De invloed van mensen op de planeet is nog nooit zo groot geweest, concluderen geologen tijdens een internationale bijeenkomst die in augustus 2016 in Kaapstad werd gehouden. Zij pleiten er daarom voor om het Holoceen -  begonnen na de laatste ijstijd - af te sluiten en verder te gaan met het Antropoceen, iets wat de Nederlandse chemicus en Nobelprijswinnaar Paul Crutzen zeventien jaar geleden al opperde. Voor een nieuw tijdperk in de geologie gelden twee nieuwe, harde eisen, zegt geoloog en fysisch geograaf Sjoerd Kluiving: ‘Veranderingen moeten later zijn terug te vinden in de bodem. En de veranderingen moeten op de hele wereld te zien zijn.’

Deze cursus belicht vanuit verschillende invalshoeken het Antropoceen. Naast de geologie, komt ook de archeologie, historische geografie aan bod en worden zelfs filosofische denkbeelden besproken. Hier blijken geheel andere opvattingen over het Antropoceen te gelden, die tegenover de geologische interpretatie wordt gezet. U wordt als cursist ook aan het denken gezet.

docentDr. Sjoerd Kluiving
onderwijsvorm8 hoorcolleges met ruimte voor interactie
studiebelasting1 à 2 uur per week
literatuurRené ten Bos, Dwalen in het Antropoceen (2017), Uitgeverij Boom, Amsterdam
Tijdens de cursus worden literatuursuggesties gedaan en wordt (digitaal) studiemateriaal beschikbaar gesteld.
dag en tijddonderdag, 13.30-16.00 uur
data8 februari t/m 5 april 2018
geen college op 1 maart
cursusprijs€ 224
cursuscodeV673-18vj
uiterste aanmelddatum25 januari
 

 Direct aanmelden