Kwantumfysica, informatie en bewustzijn - VOL EN GESLOTEN -

Leeuwen_Kwamtumfysica_MandelbrotIslands_uitsnede_BRON.jpgDe kwantummechanica is een bijzonder succesvolle theorie. De voorspellingen ervan zijn zeer precies bevestigd. Er komt zelfs een kwantuminternet aan dat niet meer af te luisteren zal zijn. Het is intussen nu wel vrij algemeen aanvaard dat kwantumprocessen niet meer los te koppelen zijn van de wijze van waarneming. Toch bestaan er onder de kwantumfysici grote verschillen van mening over de vraag hoe die koppeling tussen het waarnemingsproces en het waargenomene tot stand komt. Dat is een vraag die door het formalisme van de kwantummechanica echter niet beantwoord kan worden. Er zijn minstens negen serieuze hypotheses in omloop. De hypothese dat het bewustzijn van de waarnemer een grote rol speelt heeft een groeiend aantal aanhangers maar stuit begrijpelijkerwijs op aanzienlijke weerstand. De bewustzijnshypothese zou niet falsifieerbaar zijn en onnodige complexiteit introduceren. Beide beweringen zijn echter verre van waar.

In de cursus gaan we eerst diep in op een tweetal experimenten waarbij de populairste materiële hypotheses geen verklaring bieden, maar de introductie van het bewustzijn van de waarnemer als informatieverwerker juist de eenvoudigste verklaring biedt. Daarna kijken we naar kwantum¬biologie met biologische systemen als informatieverwerkers, vervolgens naar een oplossing van het probleem dat meerdere waarnemers hierbij vormen en tenslotte naar methoden om de bewustzijns¬hypothese te kunnen falsifiëren. Er worden geen formules gebruikt maar het denkwerk, zeker in het begin, is niet gemakkelijk. Een goed analytisch denkvermogen is een aanbeveling.

docentIr. Paul J. van Leeuwen MSc.
onderwijsvorm3 hoorcolleges met ruimte voor vragen
studiebelastingenkele uren per week
literatuurPaul J. van Leeuwen, Kwantumfysica, informatie en bewustzijn, te bestellen via mijnbestseller.nl, 2018, ISBN 978-94-6367-560-4
website van de docent: langenbergadvies.nl
dag en tijdmaandag, 13.30 - 16.00 uur
data28 januari t/m 11 februari 2019
cursusprijs€ 87
cursuscodeV695-19vj
Maximum aantal
50 deelnemers
overige informatieVervolgcursus op ‘Kwantumfysica voor niet-fysici’. Analytisch denkvermogen is vereist in verband met doorgronden van de behandelde experimenten in de eerste sessie.
uiterste aanmelddatum20 januari
 

 Direct aanmelden