De toekomst van de landbouw in Nederland

Borger_Landbouw_Dutch_sky_and_Dutch_cows_at_Deelen_and_Park_Deelerwoud_BRON.jpgHeeft de landbouw in Nederland nog een toekomst? Economisch is de Nederlandse landbouw van groot belang, maar maatschappelijk groeit de weerstand. Voedselveiligheid, pesticiden, dierenwelzijn, ruimingen, het afnemende aantal weidevogels, de methaanuitstoot door de veehouderij en de vermesting van bodem en water zijn steeds terugkerende thema’s. Maar voor de voedselvoorziening zijn we afhankelijk van de agrarische sector en het aanzien van een groot gedeelte van het landschap en het landelijke gebied wordt bepaald door de grondgebonden landbouw.
De hedendaagse spagaat tussen maatschappelijke wensen en de randvoorwaarden voor de agrarische productie staat in de cursus centraal. Wat zijn de zakelijke voor- en nadelen van de intensivering, mechanisatie en schaalvergroting van de landbouw? Een koe in de wei is maatschappelijk gewenst, maar wat kost dat en wie gaat de rekening betalen? Is dat een kwestie van marktwerking of ligt daar een taak voor de overheid? En wie stelt er grenzen aan de genetische manipulatie van dieren en gewassen?
Ter introductie wordt teruggegrepen op de veranderingen die eigen zijn aan de voedselproductie. Door de vinding van de landbouw is niet alleen de organisatie van de menselijke samenleving ingrijpend veranderd, maar ook de omgang van de mens met nuttig geachte planten en dieren. Vervolgens zien we in grote lijnen hoe de voedselproductie sindsdien is veranderd door marktwerking, transport, techniek en wetenschappelijk kennis. Tegen die achtergrond wordt de Europese landbouwpolitiek besproken en wordt gekeken naar de bijzondere positie van de Nederlandse landbouw.

docentProf. dr. Guus Borger
onderwijsvorm5 hoorcolleges
studiebelastingca. 1 à 2 uren per week
literatuurgeprinte syllabus
dag en tijdwoensdag, 13.30-16.00 uur
data7 maart t/m 4 april 2018
cursusprijs€ 149 (incl. syllabus t.w.v. € 9)
cursuscodeV684-18vj
uiterste aanmelddatum21 februari
  

 Direct aanmelden