Reizigers in vreemd land en de ontdekking van de wereld

Lengkeek-ReizigersOntdekkingsreizen spreken tot de verbeelding. Dankzij de verhalen over avonturen, ontberingen en wat reizigers tot hun verbazing aantroffen, kunnen we dit alles veilig meebeleven. Veel verhalen, ook van duizenden jaren geleden, zijn bewaard gebleven en nog ruimschoots beschikbaar. Echter, de term ‘ontdekkingsreizigers’ wordt meestal te gemakkelijk gebruikt: achter dit woord schuilt een verscheidenheid aan omstandigheden en drijfveren om onbekende streken te bezoeken. Was Herodotus een ontdekkingsreiziger, of kunnen we hem primair zien als onderzoeker die verhalen van anderen verzamelde en optekende? Marco Polo was met zijn vader en oom, handelaars over de Zijderoute, naar China meegereisd. Spaanse ontdekkingsreizigers in het net ontdekte Amerika waren brute veroveraars. Livingstone was een zendeling, Stanley was journalist, op zoek naar Livingstone. Wat deze reizigers in verschillende eeuwen gemeen hadden is dat zij, om wat voor reden dan ook, een gebied betraden dat voor hen onbekend was en dat zij hun ervaringen in geschreven vorm aan ons nalieten. Gezien hun grote onderlinge verschillen is ‘reizigers in vreemd land’ daarom een gepastere benaming dan ontdekkingsreizigers.

In deze cursus gaan we in op een selectie van deze reizigers en hun verhalen. De keuze is bepaald door de uiteenlopende redenen om naar verre gebieden te reizen, maar vooral door de opgetekende ontmoetingen met mensen die tot een andere cultuur behoorden. In hun verhalen zien we de geleidelijke ontwikkeling van een beeld van de aarde. In die zin gaat het over ‘de ontdekking van de wereld’, zowel in sociaal-cultureel als geografisch opzicht. Meer dan een avonturenreeks is het een bijzondere inkijk in de geschiedenis van de mensheid.

docentProf. dr. Jaap Lengkeek
onderwijsvorm6 hoorcolleges
studiebelastingenkele uren per week
literatuurgeprinte reader
dag en tijddonderdag, 13.30-16.00 uur
data8 februari t/m 22 maart 2018
geen college op 1 maart
cursusprijs€ 178 (incl. reader t.w.v.  € 10)
cursuscodeV590-18vj
uiterste aanmelddatum25 januari
  

 Direct aanmelden