De Romeinse republiek - Macht en onmacht - INSCHRIJVING GESLOTEN -

Fik-Meijer-Romeinse-RepIn 509 v.Chr. werd de laatste koning, Tarquinius Superbus, uit Rome verjaagd en deed de republiek zijn intrede. Bijna vijfhonderd jaar zou deze staatsvorm zich handhaven, totdat Octavianus in 31 v.Chr. de machtsstrijd met Marcus Antonius in zijn voordeel besliste. In die lange periode groeide Rome uit van een klein stadje aan de Tiber tot het centrum van een wereldrijk. Maar die expansie ging gepaard met grote interne spanningen. Aanvankelijk bestuurde een kleine patricische elite Rome, maar geleidelijk kwam daar verandering in. De standenstrijd duurde bijna twee eeuwen. Er ontstond daarna een nieuwe elite die anderen zo veel mogelijk buitensloot. Die nieuwe machtsgroep profiteerde van de veroveringen. Velen van hen werden puissant rijk, wat hun een aantoonbaar voordeel bood in de interne machtsstrijd die ontbrandde.

Tijdens de colleges worden de binnenlandse en buitenlandse ontwikkelingen op de voet gevolgd. Gelukkig zijn er heel wat teksten van klassieke auteurs overgeleverd die zich in de Romeinse machtsontplooiing hebben verdiept. Die maken het mogelijk veel deelthema’s te behandelen: preventief en defensief imperialisme, rechtvaardige oorlogen, beloningen uit de oorlogen, de relatie tussen overwinnaars en overwonnenen, de macht en onderlinge competitie van de elite, slaven en slavenopstanden, opbrengsten van de veroveringen, maatschappelijke gevolgen van de veroveringen, romanisering en hellenisering, integratie, segregatie en volksopstanden. Zo ontstaat een beeld van een tijdsgewricht van vijfhonderd jaar waarin veel geweld werd gebruikt, maar waarin ook het fundament werd gelegd van onze westerse beschaving.

docentProf. dr. Fik Meijer
onderwijsvorm4 hoorcolleges
studiebelastinggeen
dag en tijddinsdag en donderdag, 13.30-16.00 uur
data15, 17, 22 en 24 januari 2019
cursusprijs€ 116
cursuscodeV751-19vj
uiterste aanmelddatum8 januari
 

 Direct aanmelden