De losgebroken stier van Jacob Jans. Over dierschaderegeling toen en nu - GESLOTEN -

Jong-Losgebroken stierIn 1706 graasde de losgebroken stier van Jacob Jans op een onbewaakt moment op het land van Pieter Pieters. Deze stier ‘maeckte’ vervolgens ‘conversatie’ met de koebeesten van Pieters, waarvan er één overleed. Pieter Pieters vorderde bij de Nederrechter van Leeuwarden schadevergoeding van Jacob Jans. Tegen dit vonnis, waarin de betaling van schadevergoeding werd toegewezen, ging Jacob Jans in beroep. Zijn advocaat was dr. Henricus Popta (1635-1712), advocaat bij het Hof van Friesland en in deze cursus behandelen we het procesdossier van een van zijn zaken.

Pieter Pieters werd door dr. Sijbrandus Mellama vertegenwoordigd. Wie was aansprakelijk voor de geleden schade volgens het Hof van Friesland? Welke argumenten voerde Popta aan? En welke Mellama? Van welke rechtsregels werd gebruik gemaakt? Zijn die rechtsregels afkomstig uit het Romeinse recht of het Friese recht? Hoe luidden de rechtsregels in de andere gewesten? En hoe ziet de huidige dierschaderegeling eruit? Wat is de ontwikkeling van die dierschaderegeling geweest?

In deze cursus staat één procesdossier van dr. Henricus Popta centraal. Het doel van de cursus is de cursist kennis te laten maken met primaire bronnen (lezen en transcriberen van het originele procesdossier) en inzicht te geven in de ontwikkeling van de dierschaderegeling van het Romeinse recht via de receptie van het Romeinse aansprakelijkheidsrecht in de vroegmoderne tijd tot en met het hedendaagse recht. Tijdens de vier colleges wordt eerst steeds aandacht besteed aan de bredere context (opleiding tot advocaat, toetreding tot de Hoven van de Verenigde Nederlanden, rechtspraktijk, rechtswetenschap, rechtsontwikkeling, Romeins recht, andere dierschaderegelingen). Vervolgens wordt gezamenlijk een transcriptie van het handgeschreven procesdossier gemaakt.

Bij voldoende belangstelling kan een facultatieve excursie naar Friesland (onder andere naar het Poptaslot te Marsum) worden georganiseerd. Meer informatie volgt tijdens de cursus.

docentMr. dr. Hylkje de Jong
onderwijsvorm4 hoorcolleges met ruimte voor interactie
studiebelastingenkele uren per week
literatuurgeprinte syllabus en hand-outs
dag en tijddonderdag, 13.30-16.00 uur
data28 februari t/m 21 maart 2019
cursusprijs€ 123 (inclusief syllabus t.w.v. € 7)
cursuscodeH621-19vj
overige informatieVoor deze cursus is geen voorkennis nodig
uiterste aanmelddatum19 februari
  

 Direct aanmelden