Voeding en duurzaamheid - een veelkleurig palet van verrassende verbanden

Aiking-bron-byFDB-by-e-mail_fromFDB-headquater-CCby3.0_httpcreativecommons.orglicensesby3.0_viaWikimediaCommonsEten doen we iedere dag, zonder er veel bij stil te staan. Over duurzaamheid horen we ook iedere dag. Maar hoe sterk hangen deze twee met elkaar samen en hoe komt dat? Realiseert u zich dat sinaasappels een verkapte import van water uit droogtegebieden inhouden? Dat koekjes eten het leefgebied van orang-oetans verkleint? En dat er in 2050 tweemaal zoveel voedsel nodig is?
Voeding is een complex veld, met grote invloed op onze gezondheid, maar ook op de economie en op de natuur. Bij consumptie spelen smaak, emoties, cultuur en ethiek een rol. Denk aan genetische modificatie, dierenwelzijn, voedselschandalen en voedselhypes. Voor voedselproductie zijn land, water, energie en mest belangrijk. Daarmee is voedsel niet alleen verweven met het klimaatprobleem, maar ook met vragen als: Waarom nemen epidemieën toe? En waarom neemt de biodiversiteit af? Heb je vlees nodig?
Voeding is een veelomvattend thema, wat zichtbaar wordt als we het vanuit verschillende invalshoeken benaderen. Daarbij stuiten we elke keer op verrassende verbanden en oplossingen. We sluiten af met de prangende vraag: wat moeten we eten?

28 september Inleiding duurzame voeding: mondiaal en nationaal (dr. Harry Aiking)
5 oktober Hoezo geen gebrek aan water? (prof. dr. Arjen Hoekstra)
12 oktober Gezonde voeding in tijden van overvloed (prof. dr. Ingeborg Brouwer)
19 oktober De echte prijs van eten (dr. Pieter van Beukering)
2 november Natuurinclusieve landbouw als vorm van duurzame landbouw (prof. dr. Jan Willem Erisman)
9 november Is duurzaam eten wel gezond? (prof. dr. Martijn Katan)

Alle docenten zijn als docent en onderzoeker verbonden aan de Vrije Universiteit, met uitzondering van prof. dr. Hoekstra (Universiteit Twente).
 

docentdr. Harry Aiking, prof. dr. Ingeborg Brouwer,dr. Pieter van Beukering, prof. dr. Jan Willem Erisman, prof.dr. Martijn Katan en prof. dr. Arjen Hoekstra,
onderwijsvorm6 hoorcolleges
studiebelastingafhankelijk van eigen inzet
literatuursuggestieAls achtergrond kan dienen De Bosatlas van het Voedsel (Noordhoff, ca. € 30, niet verplicht).
dag en tijddonderdag, 13.30-16.00 uur
data28 september t/m 9 november 2017
geen college op 26 oktober
cursusprijs€ 168
cursuscodeV680-17nj
overige informatie
uiterste aanmelddatum21 september
 

 Direct aanmelden