Canon van de moderne westerse wijsbegeerte II

Canon van de moderne westerse wijsbegeerte II

Over deze cursus

In 2006 werd de Canon van Nederland opgesteld, waarin de belangrijkste ontwikkelingen in de vaderlandse geschiedenis vanuit 50 verschillende gezichtspunten (of ‘vensters’) worden belicht. Op soortgelijke wijze wordt in deze nieuwe, vijfdelige leergang een Canon van de moderne westerse wijsbegeerte gepresenteerd, waarbij in totaal 50 sleutelteksten van kopstukken uit de geschiedenis van het moderne denken (vanaf de Renaissance tot nu) worden besproken. Deze selectie van originele en invloedrijke werken fungeert als een verzameling vensters van waaruit de aard van de moderne filosofie optimaal inzichtelijk kan worden gemaakt. Elke gekozen tekst representeert een breuklijn, een opmerkelijke vernieuwing of een inspirerende vorm van kritiek op traditionele denkpatronen. Gezamenlijk hebben de geprogrammeerde filosofische klassiekers in sterke mate bijgedragen aan de vorming van de moderniteit.

Data en tijden

Deze cursus bestaat uit 10 hoorcolleges met ruimte voor vragen.

Data: 28 september t/m 14 december 2019.
Let op: geen college op 26 oktober en 2 november.

Dag en tijd: zaterdag, 13.30-16.00 uur.

In dit tweede deel van deze leergang, dat gewijd is aan het tijdperk van de Verlichting, zullen de volgende filosofische klassiekers uit de zeventiende en de achttiende eeuw aan bod komen:

college 1    René Descartes – Meditaties (1641)
college 2    Thomas Hobbes – Leviathan (1651)
college 3    Benedictus de Spinoza – Ethica (1677)
college 4    John Locke – Tweede verhandeling over het politieke bestuur (1689)
college 5    David Hume – Traktaat over de menselijke natuur (1739/40)
college 6    Julien Offray de La Mettrie – De mens een machine (1747)
college 7    Denis Diderot – Encyclopédie (1751-1765)
college 8    Jean-Jacques Rousseau – Het maatschappelijk verdrag (1762)
college 9    Immanuel Kant – Kritiek van de zuivere rede (1781)
college 10  Thomas Paine – De rechten van de mens (1791)

Literatuur en voorkennis

Deelnemers kunnen er op vrijwillige basis voor kiezen enkele of alle bovengenoemde teksten aan te schaffen en mee te lezen. Er wordt geen gebruik gemaakt van een reader, syllabus, hand-outs of verplichte literatuur.

Studiebelasting: De studiebelasting (naast de colleges) hangt in sterke mate af van de vraag of, en zo ja, welke titels de cursist wenst mee te lezen.

Deze cursus maakt deel uit van de Leergang Canon van de moderne westerse wijsbegeerte, maar staat open voor alle belangstellenden.

Docent

Nieuwste foto AK_Jagersma_2015emptyDrs. Arend Klaas Jagersma (1970) studeerde filosofie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en was als onderzoeker en docent verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel is hij werkzaam als zelfstandig docent filosofie. Sinds 1996 verzorgt hij colleges voor meerdere HOVO-instellingen.

Prijs en aanmelden

Prijs: € 290 per deelnemer.

Wilt u zich aanmelden voor een cursus?
Dat kan via onderstaande knop. U meldt zich aan per programma. U krijgt dan eerst de vraag om een MijnHOVO-account aan te maken. In de bevestingsmail hiervan vindt u het verzoek een wachtwoord aan te maken. Direct daarna kunt u uw aanmelding voltooien.
Zodra u een eigen MijnHOVO-account hebt, kunt u direct zich voor deze of andere cursussen aanmelden.

 De uiterste aanmelddatum voor deze cursus is verstreken; inschrijven is niet meer mogelijk.