Opkomst en ondergang van het Sovjetcommunisme: erfenis en erfgenamen

Opkomst en ondergang van het Sovjet-communisme

Cursusbeschrijving

In deze collegereeks wordt het Sovjet-communisme onder de historische loep gelegd. Wij beginnen met de Russische bolsjewistische revolutie in 1917 en de geboorte van de eerste totalitaire staat. Welke erfenis hebben de communistische leiders Lenin en Stalin het land en de bevolking nagelaten? Een cruciale rol in de verdere verspreiding van het communisme speelde de Tweede Wereldoorlog.

Na de oorlog ontstonden strenge communistische dictaturen van Belgrado tot Beijing en van Boekarest tot Havana. Wat waren de overeenkomsten, maar ook, de grote verschillen tussen de afzonderlijke leiders zoals Josip Broz Tito, Mao Zedong, Nicolae Ceauşescu en Fidel Castro? De belangrijke revoltes tegen het communisme in Oost-Europa komen aan de orde: Oost-Berlijn (1953), Boedapest (1956), Praag (1968), Gdansk en Warschau (1980-1981). Het totalitaire regime beheerste het leven van alle burgers. Op welke wijze? Wij mogen niet vergeten dat het communisme vele bewonderaars in het vrije Westen kende. Ook in Nederland. Wie waren hier de aanhangers? Welke rol speelde destijds de CPN? In twee colleges zal prof.dr. Doeko Bosscher de situatie in ons land toelichten.

Met de hervormingen van Michaïl Gorbatsjov (1985-1991) begon de demontage van het communistische systeem. Rusland werd een kapitalistisch land. Hoe gaat president Poetin thans met de lastige erfenis van 70 jaar communisme om? Met het fenomeen ‘Russische revolutie’, met Lenin, met Stalin? En, last but not least, wat is er in Rusland anno 2019 nog van het communisme en van het sovjet-machtsdenken in het bijzonder over?

De docenten staat geen ‘klassieke kennisoverdracht’ van feiten en gebeurtenissen voor ogen. Om de deelnemers in staat te stellen zich goed in te voelen in het onderwerp is er ook aandacht voor de ‘kleine’ individuele geschiedenis te midden van de grote historische lijnen. De colleges worden aangevuld met historische beelden, film- en muziekfragmenten, literatuurcitaten en ooggetuigenverslagen.

Data en tijden

Deze cursus bestaat uit 8 hoorcolleges met ruimte voor vragen en discussie na afloop.

Data: 27 september t/m 22 november 2019.
Let op: geen college op 25 oktober.

Dag en tijd: vrijdag, 13.15-16.15 uur.

Elk college begint met een korte introductiefilm (15-20 minuten, facultatief). Het eigenlijke college start om ca. 13.30 uur.

Literatuur en voorkennis

Gedrukte syllabus.

Studiebelasting: circa 1 uur per week.

Docenten

Hans-Renner-fotoProf. dr. Hans Renner is emeritus hoogleraar in Midden- en Oost-Europese Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Zijn belangstelling gaat uit naar de laatste tweehonderd jaar Europese geschiedenis, met name geschiedenis van Rusland, Sovjetunie en andere voormalige communistische landen.


Prof. dr. Doeko Bosscher is emeritus hoogleraar Eigentijdse Geschiedenis en voormalig rector magnificus aan de RUG. Hij richt zich zowel op de Nederlandse geschiedenis als op de contemporaine geschiedenis van (West-)Europa en de Verenigde Staten.

Prijs en aanmelden

Prijs:€ 235 (incl. syllabus t.w.v. € 3) per deelnemer.

Wilt u zich aanmelden voor een cursus?
Dat kan via onderstaande knop. U meldt zich aan per programma. U krijgt dan eerst de vraag om een MijnHOVO-account aan te maken. In de bevestingsmail hiervan vindt u het verzoek een wachtwoord aan te maken. Direct daarna kunt u uw aanmelding voltooien.
Zodra u een eigen MijnHOVO-account hebt, kunt u direct zich voor deze of andere cursussen aanmelden.

De uiterste aanmelddatum voor deze cursus is verstreken; inschrijven is helaas niet meer mogelijk.