Reductiemogelijkheden bij HOVO Amsterdam

Reductie via Stichting Cursisten HOVO-VU
Indien uw bruto jaarinkomen (alleen of gezamenlijk) lager is dan € 19.465 komt u in aanmerking voor een reductie van 40% op de cursusprijs op maximaal één cursus per semester. Dit is een gezamenlijk initiatief van HOVO Amsterdam en de Stichting Cursisten HOVO-VU. Elke aanvraag wordt individueel beoordeeld, waarna de hoogte van de reductie wordt vastgesteld. Op studiemateriaal wordt géén korting gegeven. HOVO is gerechtigd om sommige curussen uit te sluiten van reductie (dit geldt voor bijzondere programma's zoals Honours-HOVO cursus in Venetië of HOVO-kindercolleges).
Aanvragen zonder financieel bewijsstuk worden niet in behandeling genomen. Als financieel bewijsstuk geldt bijvoorbeeld het formulier toekenning bijstand, huursubsidie of  het IB-biljet (waaruit het jaarinkomen is af te lezen). 
De aanvraag voor reductie, tezamen met bewijsstuk, stuurt u vóór de peildatum (zie Aanmelden) rechtstreeks naar:

Stichting Cursisten HOVO VU       
Mevrouw E. Wendel
Nieuwe Passeerdersstraat 124
1016 XP Amsterdam

Daarnaast dient u uw aanmeldingsformulier voor de cursus volledig ingevuld (inclusief de machtiging) naar HOVO Amsterdam te sturen. Als u reductie wordt toegekend, wordt het verlaagde cursusbedrag van uw rekening afgeschreven. Vanwege administratieve redenen behandelt de Stichting alleen aanvragen die ingediend zijn tot uiterlijk drie weken voor aanvang van de cursus.