Er zijn drie mogelijkheden om u aan te melden voor een of meerdere cursussen:

    1. Snel: direct online aanmelden:

     2. Aanmeldingsformulier downloaden, printen, invullen en per post versturen:


    
3. Per post met het papieren aanmeldingsformulier achterin de studiegids.       


Uiterlijk een maand voor de start van een cursus wordt besloten of een cursus doorgang vindt.
Als de cursus waarvoor u bent ingeschreven wegens onvoldoende belangstelling niet doorgaat, ontvangt u hierover uiterlijk een maand voor de start bericht. Als de cursus doorgaat, ontvangt u geen separaat bericht.
Wij verzoeken u om ons uw aanmelding (liefst ruim) vóór de peildatum toe te sturen.

N.B. Met ingang van najaar 2016 is bij iedere cursus is een uiterste aanmelddatum vermeld. Na die datum is inschrijving niet meer mogelijk, om logistieke en administratieve redenen.

  1. Tijdig aanmelden verhoogt uw kans op plaatsing; veel cursussen zijn snel volgeboekt! Het is daarom raadzaam ook een alternatieve keuze op te geven.
  2. Bij iedere cursus is een uiterste aanmelddatum vermeld. Deze verschilt per cursus. Aanmeldingen na deze uiterste aanmelddatum kunnen wij niet meer honoreren.       

    Als u een leergang volgt, krijgt u voorrang op inschrijving voor het volgende deel, mits uw aanmelding binnen 2 weken na het verschijnen van de gids door HOVO ontvangen is.

 
Samen aanmelden
Iedere persoon moet een eigen aanmeldingsformulier invullen. Als u graag met een bekende wilt deelnemen aan een cursus, houdt HOVO hier alleen rekening mee als u uw aanmeldingsformulieren samen in één envelop naar ons toestuurt, met een summiere verwijzing naar andere persoon op de voorkant van het inschrijfformulier. Digitaal inschrijven is in dat geval af te raden.

Bewijs van inschrijving(tevens uw toegangsbewijs)
Na aanmelding sturen wij u zo spoedig mogelijk per post een bewijs van inschrijving. Direct na het verschijnen van de gids kan het ca. drie weken duren voordat u deze brief ontvangt. Na drie weken is dat sneller.
Deze brief bevat informatie over dag, tijd en de collegezalen. Eventuele wijzigingen (locatiewijziging, annulering) worden per per e-mail, brief of telefoon doorgegeven. U moet uw bewijs van inschrijving op verzoek bij ieder college kunnen tonen. Ook vanwege soms wisselende zalen is het belangrijk deze brief mee te nemen naar het college. Als u niet geplaatst kunt worden omdat de cursus(sen) van uw keuze vol is/zijn, ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht, zodat u eventueel een andere keuze kunt maken.

Geen bericht van inschrijving?
Als u een enkele weken na inzending van uw aanmeldingsformulier geen bericht hebt ontvangen, neemt u dan contact op met het HOVO-bureau.

Wachtlijst en alternatieve keuze
Als de cursus van uw eerste keuze vol is wordt u daarvoor op een wachtlijst gezet. Indien voor aanvang van de cursus plaats beschikbaar komt, nemen wij hierover telefonisch contact met u op. Plaatsing op de wachtlijst geeft bij het herhalen van de cursus in een volgend semester geen voorrang bij inschrijving.

Alternatieve keuze
U kunt op het formulier een alternatieve keuze opgeven. Als de cursus(sen) van uw (eerste) keuze vol is/zijn, wordt u automatisch geplaatst in de door u opgegeven alternatieve keuze. Het is niet verplicht een alternatieve keuze op te geven, maar het geeft wel meer kans om in ieder geval in een cursus geplaatst te worden. Als er alsnog plaats vrijkomt in de cursus van uw eerste keuze, neemt HOVO contact met u op.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl