Ervaringen met HOVO-Kunstgeschiedenis: Frans Henk Hoekstra en Corinne van de Craats

Testimonial HOVO-cursist en -docent: Frans Henk Hoekstra en Corinne van de Craats

19-12-2016 | 14:52

HOVO-docent Frans Henk Hoekstra geeft al jarenlang de leergang Kunstgeschiedenis en Kunst in context. Hij maakte talloze mensen wegwijs in de wereld van de kunst vanaf de Soemerische beschaving tot de hedendaagse kunst. HOVO Amsterdam interviewde hem en één van zijn cursisten, Corinne van de Craats, die inmiddels uit enthousiasme de leergang Kunstgeschiedenis voor de tweede keer volgde!

Vragen aan Frans Henk Hoekstra:

Welke cursus(sen) of leergang(en) geeft u op dit moment of in de nabije toekomst?
“Ik ben 23 jaar geleden begonnen met  de cursus ‘antieke oudheid tot en met impressionisme’. De doelstelling van HOVO was toen nog heel anders. Uiteindelijk is het van een cursus uitgegroeid naar een hele leergang kunstgeschiedenis. Ook die leergang is met de tijd veranderd. Het eerste gedeelte is tegenwoordig opgedeeld in vier grote tijdblokken, het accent ligt op de 19de, 20ste en 21ste eeuw. Het eerste gedeelte van de leergang vormt de voedingsbodem voor de kunst in onze eigen tijd. Daarnaast geef ik ‘Kunst in context’, hier ga je op een andere manier naar de kunstgeschiedenis kijken.”

Waarom vertelt u graag over onderwerpen uit uw vakgebied?
“Kunstgeschiedenis is het aller mooiste vak dat er is. Werkelijk alles heeft een verbinding met de kunstgeschiedenis. Daarnaast is kunstgeschiedenis echt een wetenschap, het heeft instrumenten en technieken. We bestuderen objecten door de mens gemaakt, objecten met een relatie tot de geschiedenis, religie en ga zo maar door. Wat is er nou mooier dan het bestuderen daarvan?”

“Een kunstobject is nooit een moeilijke puzzel. Ik kan kunst niet uitleggen, maar ik kan wel een verbinding maken tussen de beeldende kunst en degene die daar naar kijkt, door interactie en het aanspreken op kennis en emotie en als dat lukt komt de rest ook wel.”

Wat vindt u binnen uw vakgebied het interessantste onderwerp?
“Ik ben onder andere in januari naar Florence geweest om daar de kunst van de 15de eeuw te bestuderen, de 15de eeuw is prachtig. Maar ook de eerste helft van de twintigste eeuw is interessant, dit is een van de meest dynamische periodes, in die tijd vinden er veel revoluties plaats.”

“De kunstgeschiedenis heeft te veel om uit te kiezen. In de kunstgeschiedenis neem ik mensen vanaf de oudheid mee naar de hedendaagse kunst, en soms vinden ze dat lastig, dan wordt het te modern. Ik denk juist dat hedendaagse kunst veel dichterbij ons staat dan een middeleeuws stuk. Als ik dan echt zou moeten kiezen ga ik voor de hedendaagse kunst, daar zitten we midden in.”

Wat maakt het lesgeven leuk?
“Ik heb heel veel plezier in het lesgeven. Het mooie is dat mensen die naar HOVO komen er al een beroepsleven op hebben zitten of gespecialiseerd zijn in een vakgebied, ze willen op een andere manier een vak bestuderen. Het lesgeven doe ik al heel lang en toch verandert de stof steeds, dit houdt het dynamisch. Daarnaast de interactie met de cursisten, het publiek is echt fantastisch, het zijn allemaal mensen met veel levenservaring en die brengen veel kennis met zich mee, daar leer ik dan ook weer veel van.”

Wat hoopt u uw cursisten mee te geven tijdens uw lessen?
“Ik wil ze kritisch leren reflecteren op de informatie die ze over kunst krijgen. Veel meer dan alleen informeren, ik wil ze academische vaardigheden meegeven. Daarnaast hoop ik ze in te laten zien dat eigentijdse of moderne kunst met hen te maken heeft, zoals ik al zei, daar staan we midden in.” 

In welk opzicht zijn uw cursussen uniek  of waaraan ontlenen ze hun meerwaarde?
“Uniek is altijd lastig. Ik kan niet over andere cursussen oordelen. Ik weet wel dat ik probeer in mijn lessen met mensen na te denken over hoe we iets weten over een kunstwerk. Het gaat over de methodiek, over onderzoek doen, hoe weten we iets over de manier waarop de mensen in de tijd zelf naar de kunst gekeken hebben.

Het is meer dan alleen informatie geven, maar leren kritisch omgaan met de aard van informatie. Het gaat erom hoe je de informatie kunt verbinden, hoe weet je iets over een kunstwerk, hoe weet je of de informatie die je in een boek of internet vindt klopt. Vooral in deze tijd het belangrijk om op die manier met informatie om te gaan, want er wordt enorm veel geschreven over moderne kunst, iedereen vindt er wat van. Het grote verschil met cursussen elders is dat de cursisten niet alleen een boek, maar ook een reader met artikelen hebben die hebben die we bespreken tijdens de lessen, het is echt interactief onderwijs. Een ander onderdeel waarop we ons onderscheiden is dat we de cursisten na een semester de mogelijkheid geven om te toetsen wat ze geleerd hebben, we bieden vragen aan.”

 U leert mensen veel en een mens is immers nooit uitgeleerd, is er iets waar u zelf nog meer over zou willen leren?
“Dat klopt, je bent continu aan het leren. Een tak van de wetenschap die mij fascineert is de ruimte, de kosmos. HOVO programmeert ook cursussen voor een heel specifiek publiek, dat maakt HOVO bijzonder. De cursussen ‘Grote vragen van de kosmos’ en ‘Van atoom tot kosmos’ wekken mijn interesse. Daarnaast zou ik heel graag meer talen willen spreken, of muziek willen leren, nog veel beter kunnen schilderen en ga zo maar door. HOVO biedt veel, en is een fantastische vorm van onderwijs.”

In het voorjaar van 2017 geeft hij de volgende cursussen, waarvoor inschrijving nog mogelijk is.

Leergang Kunstgeschiedenis III

Leergang Kunstgeschiedenis VI

Leergang Kunst in context I

Leergang Kunst in context IV

Frans Henk Hoekstra (1964) organiseert kunst- en architectuurreizen en werkt daarnaast als zelfstandig kunsthistoricus voor het onderwijs en musea. Hij voltooide onder andere een eerstegraads lerarenopleiding aan de Christelijke Academie voor Beeldende Kunsten in Kampen en studeerde kunstgeschiedenis Aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Na zijn studie heeft hij gewerkt in het Frans Halsmuseum in Haarlem en kreeg hij een beurs voor een educatief project in het Museu de Arte in Sao Paulo in Brazilië. Sinds 1994 werkt hij als docent kunstgeschiedenis aan het HOVO aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en het HOVO aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Voor HOVO ontwikkelde hij de leergang Kunstgeschiedenis en architectuur van de klassieke oudheid tot heden en de leergang Kunst in context.

Interview HOVO-cursist Corinne van de Craats
Corinne van de Craats heeft zich vanuit de modewereld omgeschoold tot hulpverlener. Daarna heeft ze in de thuislozenzorg gewerkt en langdurig gewerkt met verzetsmensen uit WO II met psycho-sociale problematiek. Corinne is naast haar werk geïnteresseerd in onder andere kunstgeschiedenis, letteren en filosofie, dit is ook waarom ze al voor de tweede keer met plezier de leergang kunstgeschiedenis van Frans Henk Hoekstra volgt.

Waarom koos u voor de Leergang Kunstgeschiedenis?

“Na mijn pensionering heb ik een aantal cursussen kunstgeschiedenis gevolgd bij verschillende kleine instituten. Een vriendin vertelde mij over HOVO en dat er zo’n goede cursus kunstgeschiedenis was. Dat was het moment dat ik bij de HOVO ben gestart. Ik ben begonnen met deel acht van de basiscursus. Het was echt een openbaring voor me hoe diepgaand en boeiend de moderne kunst werd gedoceerd. Ik besloot daarom om aansluitend de hele leergang te gaan volgen vanaf deel I. Na de eerste keer ben ik voor de tweede keer de basiscursus gaan volgen, maar dan vanaf deel V. Dit deed ik om nog meer grip op de moderne kunst te krijgen.”

Wat is het belangrijkste of opvallendste dat u bij de leergang kunstgeschiedenis heeft geleerd?

“Ik heb heel veel geleerd tijdens de cursussen van Frank Henk Hoekstra. Ik heb niet alleen veel geleerd, maar ook enorm genoten. Door de lessen heb ik veel beter leren kijken naar kunst. Veel details die ik vroeger niet zag vallen me nu wel op.”

Wat vond u van het programma en de docent?

“Bij de HOVO ga je meteen goed en diep de stof in. Daarnaast vind ik de docent uniek. Franks Henk Hoekstra geeft buitengewoon boeiende colleges, die waar mogelijk ook interactief zijn. De docent zet je aan het denken. Frans Henk Hoekstra is zeer deskundig en ervaren. Het is een natuurtalent, heeft een prettige persoonlijkheid en is heel aanspreekbaar.”

Kijkt u nu anders naar kunst? ( of bent u het meer gaan waarderen? Zo ja wat of op welke manier..)

“Ik link dingen makkelijker aan de geschiedenis, dat vind ik erg leuk. Als ik nu iets over een bepaalde periode in de geschiedenis lees dan koppel ik dat meteen aan een of meer kunstenaars uit die periode of koppel ik dat aan een stroming in de beeldende kunst. Dit geldt ook voor het lezen van romans. In dat opzicht kijk ik dus wel anders naar kunst.”

Gaat u dankzij deze leergang meer naar musea dan voorheen?

“Ik ga dankzij deze leergang zeker vaker naar tentoonstellingen dan voorheen.”

In hoeverre kunt u deze leergang en/of HOVO aanraden?

“Als het in een gesprek aan bod komt raad ik iedereen aan om niet bij kleine instellingen cursussen te gaan volgen maar om na zijn of haar pensionering kunstgeschiedenis bij HOVO te gaan volgen, hier heb je veel meer aan.”

Bent u komend jaar nog van plan om een cursus te volgen?

“Volgend jaar ga ik deel I van de cursus kunst in context doen, deze wordt ook gegeven door Frans Henk Hoekstra. Verder heb ik al verschillende cursussen letteren gevolgd bij HOVO. En zo lang ik dat kan zal ik zeker cursussen bij HOVO blijven volgen.”

Ook een cursus bij HOVO Amsterdam volgen?
Bekijk het volledige voorjaarsprogramma 2017