Leergang Nederlandse geschiedenis

Leven in een klein gebied op het grensvlak van verschillende culturen – dat is wat Nederlanders al eeuwenlang doen. Het is de rode draad door onze geschiedenis en is tevens het uitgangspunt voor de leergang Nederlandse geschiedenis: hoe gingen Nederlanders de uitdagingen die hiermee gepaard gaan steeds op andere wijze aan? In vier cursussen leert u hoe Nederlanders door de eeuwen heen steeds weer oplossingen hebben gevonden voor een bestaan als grensland.

Al in de Romeinse tijd loopt de grens tussen het rijksgebied dat bestuurd wordt vanuit Rome en het territorium van de Germaanse stammen dwars door wat nu Nederland is. In de Frankische tijd weten de Friezen lange tijd hun positie te handhaven en leveren zij zelfs de eerste koningen. De impulsen van de middeleeuwse beschaving in Nederland komen vooral uit Vlaanderen, een centrum van handel en nijverheid. In de Gouden Eeuw kunnen de vruchten worden geplukt van een zwaar bevochten vrijheid, maar dan begint ook de worsteling om het staatsbestel. Ook nadat de parlementaire monarchie in de negentiende eeuw haar definitieve vorm krijgt, blijft het kleine Nederland ontvankelijk voor invloeden van buitenaf. Na de Tweede Wereldoorlog wordt er uitgebreid geëxperimenteerd met maatschappelijke vernieuwingen.

Opzet van de leergang

  1. Oudheid en vroege Middeleeuwen (najaar 2017)
  2. De Middeleeuwen in de Lage Landen (voorjaar 2018)
  3. De Republiek (najaar 2017)
  4. Negentiende en twintigste eeuw (voorjaar 2018)


Alle cursussen uit deze leergang zijn onafhankelijk van elkaar te volgen.

 

Planning en inschrijving

Als u hebt deelgenomen aan een cursus uit de leergang, krijgt u voorrang op inschrijving voor de daarop volgende cursus, mits uw inschrijfformulier binnen twee weken na het verschijnen van de studiegids bij HOVO is ontvangen.

Docent

Uw docent is Drs. Feico Houweling.