Leergang Kunstgeschiedenis

Hoe krijgt u inzicht en overzicht in de enorme rijkdom van de westerse beeldende kunst en architectuur vanaf de klassieke oudheid tot nu?
De leergang Kunstgeschiedenis biedt u in acht opeenvolgende cursussen van elk tien hoorcolleges een uitgebreide inleiding in het westerse erfgoed.
Belangrijke namen, stromingen, stijlen en ontwikkelingen worden geplaatst tegen de achtergrond van hun historische, filosofische en kunsthistorische context.

Omdat de westerse kunst veel meer te bieden heeft dan mogelijkerwijs in een cursus kan worden behandeld, moet u ook in staat zijn om zelf kunst te plaatsen en doorgronden. Daarom hoort bij iedere cursus uit deze leergang een reader met toegankelijke, soms Engelstalige (vak)literatuur.  Door deze te lezen (zelfstudie) en te bespreken (plenair) wordt een academische houding ten opzichte van de kunstgeschiedenis gestimuleerd.
Per deel bestaat de mogelijkheid een afrondend tentamen te maken.

Opzet van de leergang

  1. Klassieke oudheid: Egypte, Soemerië, Egeïsch Zeegebied, Etrurië, Griekenland, Romeinse rijk (najaar 2017)
  2. Middeleeuwen: Vroegchristelijk, Byzantijns, Karolingisch, Ottoons, Romaans en Gotiek (voorjaar 2018)
  3. Renaissance: Italië, Duitsland en de Nederlanden
  4. Barok en Rococo (1600–1800): Italië, de Nederlanden, Frankrijk, Spanje, Engeland (najaar 2017)
  5. Dageraad van het modernisme (1800–1900). Romantiek tot en met postimpressionisme. Frankrijk, Nederland, Engeland, Duitsland (voorjaar 2018)
  6. Beeldende kunst en bouwkunst (1900–1940). Stijlen en 'ismen'. Expressionisme tot Abstract Expressionisme: Frankrijk, Duitsland, Nederland
  7. Beeldende kunst en bouwkunst (1940–ca.1980). Tussen droom en daad (najaar 2017)
  8. Kunst nu! Actuele thema's in beeldende kunst en architectuur (voorjaar 2018)


Alle cursussen uit deze leergang zijn onafhankelijk van elkaar te volgen.

Planning en inschrijving

De delen worden opeenvolgend op dezelfde dag en tijd geprogrammeerd. Dus als deel I op donderdagochtend start, vinden de delen II t/m VIII in de daaropvolgende semesters ook op donderdagochtend plaats.

voorrang op inschrijving
Inschrijving staat open voor alle belangstellenden, maar als u hebt deelgenomen aan de voorafgaande cursus uit de leergang, krijgt u voorrang op inschrijving voor de daarop volgende cursus, mits uw aanmeldingsformulier binnen twee weken na het verschijnen van de studiegids bij HOVO is ontvangen.

Docent

Uw docent is Drs. Frans Henk Hoekstra.

Rooster

 

 maandagochtendmaandagmiddagdonderdagochtenddonderdagmiddag
najaar 2017IV-VIII
voorjaar 2018V-VIIIII
najaar 2018VI- -III
 voorjaar 2019   VIII - IV
najaar 2019VIIIII-V