Leergang Europese geschiedenis

Zoals Odysseus de zeeën bevoer, zo doorkruisen wij de eeuwen vanaf de oudheid tot de plek waar we nu thuishoren, het heden. Deze leergang Europese geschiedenis stelt u in staat om in vier cursussen drieduizend jaar geschiedenis te overzien. Daarvoor moeten we zoeken naar de rode draden en de grote verbanden. Die liggen allereerst in de naamgeving 'Europa'. We zullen beginnen in het oude Griekenland en vandaar via het Romeinse Rijk terechtkomen in het Europa van de vroege middeleeuwen.

We zullen onderzoeken wat het verband is tussen oudheid en middeleeuwen. Daarbij komen we natuurlijk de handel van de Feniciërs, de filosofie van de Grieken en het recht van de Romeinen. Die blijven niet achter in hun eigen tijdperk, maar worden meegenomen de toekomst in. Wanneer de Franken eenmaal in de periode 500 tot 800 de basis leggen voor een nieuwe beschaving in West-Europa, dan ligt het erfgoed als het ware gereed om op te pakken en verder te dragen.

Binnen het Europa van Rome en Byzantium ontstaat vervolgens een unieke nieuwe cultuur. Onder de paraplu van een kerk die de wereld bijeenhoudt, ontstaan nationale staten met elk hun eigen karakter. In een reeks van gewelddadige revoluties worden stap voor stap de vrijheden bevochten die het moderne Europa kenmerken, politiek, persoonlijk, economisch en ideëen.

Opzet van de leergang

  1. Van oudheid naar vroege middeleeuwen
  2. De middeleeuwen
  3. De vorming van de naties
  4. Het moderne Europa


Deze leergang is opgezet vanuit tijdvakken en onderlinge verbanden tussen landen, dus is niet zozeer een geschiedenis per land, zoals tweedelige leergang Europese geschiedenis die eerder door deze docent bij HOVO is aangeboden. Alleen in deel III, als het gaat over de nationale staten, is er enige overlap met de eerder gegeven leergang Europese geschiedenis.

Planning en inschrijving

Als u hebt deelgenomen aan een cursus uit de leergang, krijgt u voorrang op inschrijving voor de daarop volgende cursus, mits uw inschrijfformulier twee weken na het verschijnen van de studiegids door HOVO ontvangen is.

Alle cursussen uit deze leergang zijn onafhankelijk van elkaar te volgen.

Docent

Uw docent is Drs. Feico Houweling.

Het rooster


 maandagochtendzaterdagochtend
najaar 2017III 
voorjaar 2018IV