HOVO Docenten

Ype_de_BoerYpe de Boer MA streeft ernaar de cursisten mee te nemen in zijn fascinatie voor de relaties tussen theorie & praktijk, filosofie & literatuur en waarheid & geschiedenis. Hij promoveert aan de Vrije Universiteit, waar hij tevens twee jaar docent is geweest. Naast onderwijs en onderzoek, vertaalt hij het werk van Giorgio Agamben, een hedendaagse, Italiaanse denker. Als redacteur van Parresia zet hij zich in voor de verspreiding van kritische filosofie en literatuur.

Zijn promotieonderzoek betreft het mensbegrip van Agamben: het denken, ervaren en handelen van de mens is volgens Agamben niet zomaar vrij en autonoom, maar wordt op een schadelijke manier bepaald door begrippen uit de Westerse geschiedenis. Filosofie heeft de opgave ons hiervan te bevrijden.

 
In 2015  is de vertaling door Ype de Boer van Profanaties, een werk van (de hedendaagse Italiaanse filosoof) Agamben uitgekomen. In Trouw van 13 mei 2015 is kreeg hij een recensie met vier sterren.

Profanaties is een korte bundel van tien essays van Giorgio Agamben, de meest invloedrijke Italiaanse denker op het moment. Zeer verschillende thema’s als identiteit, magie, verlangen, geluk, kapitalisme, pornografie, messianisme en nog veel meer worden door elkaar besproken. De spanning tussen het sacrale en het profane vormt de rode draad in het werk. Agamben slaagt er met deze essays in een nieuw genre van schrijven te ontwikkelen, waarbij literatuur en filosofie niet van elkaar te onderscheiden zijn. Enkele voorbeelden: zijn analyse van de Latijnse term Genius is tegelijkertijd een kritiek op het moderne subject, fotografie wordt besproken in relatie tot de dag des oordeels, de verwantschap tussen magie en geluk fungeert als basis voor een nieuwe ethiek en het literaire genre van parodie wordt gerelateerd aan metafysica en ontologie. Vanwege de aantrekkelijke en persoonlijke stijl van het werk en de behandeling van zowel mythisch-theologische als alledaagse fenomenen vormt dit werk een uitstekend startpunt voor lezers die nog niet goed bekend zijn met zijn werk.

Klik op de link naar het nieuwsbericht van Boom over Profanaties 
Bekijk de Lezing van Ype de Boer over Agamben

Uit de evaluaties:
"Docent makkelijk aanspreekbaar. Docent stond ruim boven de materie en kon gemakkelijk aangeven wat de reikwijdte van een gestelde vraag was en of hij deze in de gegeven tijd en gezien het cursusdoel kon beantwoorden."(Meesters van het wantrouwen)

Cursussen

  • De schaduwzijde van De Verlichting (zomer 2017)
  • Levende filosofie: Giorgio Agamben (najaar 2016)
  • Haruki Murakami en het leven als mystieke alledaagse praktijk (zomer 2016)
  • Sloterdijk en het hypertechnologische Westen (najaar 2015)
  • Meesters van het wantrouwen (zomer 2015)