Joep-DohmenProf. dr. Joep Dohmen (1949) is emeritus Hoogleraar wijsgerige en praktijkgerichte Ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht en is momenteel werkzaam als lector Bildung van het Centrum voor Humanis­tische Vorming (HVO). Hij schreef recent De kunst van het ouder worden (red. met Jan Baars, 2010) en Over levens­kunst. De grote filosofen over het goede leven (2014). Zie ook www.joepdohmen.com voor een compleet overzicht van zijn werk.

  •  Filosofie en de kunst van het ouder worden (voorjaar 2016)