Psychologie V - Psychologie en emoties - Inschrijven niet meer mogelijk

Wismeijer - Emoties PsychologieNiemand ontkent het enorme belang van emoties voor ons dagelijks functioneren en de belangrijke mate waarin bepalend zijn voor ons welbevinden. Sterker nog, meer en meer krijgen emoties een belangrijke plaats in onze cultuur: denk aan termen als emotionele intelligentie, emo-tv en de steeds kortere lontjes die mensen lijken te hebben. Daarnaast wordt benadrukt dat emoties een rol spelen in onze gezondheid. Dat betreft dan zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid. Maar wat zijn emoties precies en welke emoties worden onderscheiden. En weten we hoe ze inwerken op ons gedrag en welbevinden?
In deze cursus wordt vanuit verschillende theoretische benaderingen de psychologie van de emoties behandeld, zoals vanuit de evolutionaire, cognitieve, psychofysiologische en sociaal-psychologische invalshoeken. Ontwikkelingspsychologische aspecten en emoties in relatie tot specifieke contexten (zoals geheimen en emoties) worden besproken, alsmede specifieke emoties als angst, liefde en jaloezie.

opbouw
college 1 Inleiding: wat zijn emoties?
college 2 en 3 Emoties in evolutionair-psychologisch perspectief
college 4 en 5 Emoties en welbevinden
college 6 Liefde en jaloezie
college 7 Embodied cognition: de plek van emoties in ons lichaam
college 8 Hoe kunnen we omgaan met onze emoties?
college 9 en 10 Geheimen en emoties

docentDr. Andreas Wismeijer
onderwijsvorm10 hoorcolleges met sheets en videomateriaal
studiebelastingenkele uren per week
aanbevolen literatuurFrijda, N. De emoties. Een overzicht van onderzoek en theorie (2008), Bert Bakker, Amsterdam.
Dit boek is alleen tweedehands verkrijgbaar, maar is gratis te downloaden (627 pagina’s)
dag en tijddinsdag, 10.00-12.15 uur
data25 september t/m 4 december 2018
geen college op 23 oktober
cursusprijs€ 280
cursuscodeV244-18nj
overige informatieDeze cursus is onderdeel van de leergang Psychologie, maar staat open voor alle belangstellenden.
Zie ook de algemene informatie over onze leergangen
uiterste aanmelddatum16 september
  

  Inschrijven niet meer mogelijk