Westerse muziekgeschiedenis III - Barok en classicisme (1600–1800) - Inschrijven niet meer mogelijk

Jansen - Westerse muziekgesch IIIBij de overgang naar de barok aan het begin van de zeventiende eeuw ontstaan vanuit Italië nieuwe muziek-esthetische idealen. Men zet zich af tegen de complexe en overstaanbare polyfonie van de renaissance. Vocale muziek voert weliswaar nog altijd de boventoon, maar componisten voegen zoveel mogelijk emotie, expressie en dynamiek toe om de luisteraar tot tranen toe te roeren. Talloze retorische figuren en muzikale effecten worden bedacht om de gezongen tekst zoveel mogelijk kracht bij te zetten. ‘Prima le parole e poi la musica’ (‘Eerst de woorden en dan de muziek’) wordt dan ook het motto.
Vertrouwde vormen als mis en motet verliezen terrein aan nieuwe genres als opera, cantate en oratorium. Deze worden in korte tijd razend populair in alle delen van Europa, zij het steeds met nationale accenten.
Daarnaast maakt de instrumentale muziek een stevige doorstart met de sonate en het concerto grosso als leidende genres, veelal met de toevoeging van gestileerde dansvormen. Qua ensemblespel ontstaan kleine orkesten, die generaties later zullen uitmonden in het moderne symfonieorkest.
Muziektheoretisch wordt afscheid genomen van de oude, middeleeuwse kerktoonsoorten. Het tonale stelsel, met de mineur en majeur toonladders, ziet het levenslicht. Dit stelsel zal ruim drie eeuwen de basis blijven voor alle muzikale structuren.
Vertegenwoordigers van deze vernieuwende periode zijn talrijk, net als hun composities. Welluidende namen als Monteverdi (Italië), Schütz en Buxthehude (Duitsland), Lully (Frankrijk) en Purcell (Engeland) spreken nog steeds tot de verbeelding en zullen daarom veelvuldig de revue passeren.

De cursus wordt rijkelijk geïllustreerd met luisterfragmenten uitgevoerd door gespecialiseerde musici van deze tijd.

docentDrs. Frans Jansen
onderwijsvorm8 hoorcolleges
studiebelastingca. 2 uur per week/enkele uren per week
literatuurGeschiedenis van de Westerse muziek van Donald J. Grout en Claude V. Palisca (alleen antiquarisch verkrijgbaar), of de onlangs vernieuwde Engelse versie (zie hovo.vu.nl voor meer informatie)
De cursusinhoud kan, samen met alle muziekfragmenten, naderhand gratis worden gedownload van de website van de docent (achterdenoten.nl).
dag en tijddonderdag, 13.30-16.00 uur
data4 oktober t/m 6 december 2018
geen college op 18 en 25 oktober 
cursusprijs€ 224
cursuscodeV437-18nj
overige informatieDeze cursus maakt deel uit van de deleergang Muziekgeschiedenis, maar staat open voor alle belangstellenden. Enige basale kennis van het notenschrift is aanbevolen. Zie ook de algemene informatie over onze leergangen
uiterste aanmelddatum25 september
 

 Inschrijven niet meer mogelijk