Kunstgeschiedenis III – Renaissance - Italië, Duitsland en de Nederlanden - Inschrijven niet meer mogelijk

Hoekstra KG IIIWanneer en waar maakten de  middeleeuwen plaats voor de renaissance? Hoe omschrijven we ‘renaissance’ of zijn er wellicht verschillende ‘renaissances’? Hoe houdbaar zijn deze definities in het licht van de diversiteit in de beeldende kunst en architectuur? De eerste helft van deze cursus richt zich op Italië, met als vertrekpunt het ontstaan van de paneelschilderkunst ‘als een roerend goed’. Niet langer is de kunstenaar een anonieme ambachtsman, maar iemand die wij bij naam kennen. Het zelfbewustzijn van steden als Siena en Florence leidt tot een ongekende bloei van architectuur en kunst. In de schitterende fresco’s is een veranderend wereldbeeld zichtbaar. Stadspolitiek en privébelangen vermengen zich met Bijbelse episodes en/of ideeën uit de klassieke filosofie. Nieuwe religieuze opvattingen leiden tot andere uitbeeldingen van heiligen en in geschreven traktaten ontwikkelt zich een ‘taal’ voor de schilderkunst. De beeldende kunsten worden verheven tot ‘artes liberales’, met geometrie en getallenreeksen de grondslagen van de architectuur. Vanuit deze invalshoeken bestuderen we werken van Fra Angelico, Bramante, Raphaël, Michelangelo en minder bekende kunstenaars.
In West-Europa verspreidt vanaf de dertiende eeuw de gotiek zich vanuit Frankrijk naar omringende landen. We herkennen gotische, maar ook renaissancistische elementen in de architectuur van Brugge, Gent en Haarlem. Ontwikkelingen in Italië drongen door tot in het gebied ten noorden van de Alpen. Die wisselwerking tussen de Renaissance in Italië en de lage landen vormt nog steeds een levendige bron van onderzoek en zorgt voor veel discussie. In de vijftiende en zestiende-eeuwse schilderkunst van Lucas van Leyden, Jan van Scorel en Albrecht Dürer manifesteert zich de Renaissance in het noorden. Nieuwe onderwerpen, ideeën en composities vormen een vruchtbare voedingsbodem voor de latere genres in de Gouden Eeuw.
 

docentDrs. Frans Henk Hoekstra
onderwijsvorm10 hoorcolleges
studiebelasting6 à 8 uur per week
literatuurH. Honour en J. Fleming, Algemene Kunstgeschiedenis, Amsterdam, Meulenhoff, 14e uitgebreide en herziene editie, 2009
geprinte reader (deels Engelstalig, beschikbaar tijdens eerste college)
dag en tijddonderdag, 14.00-17.00 uur
data27 september t/m 6 december 2018
geen college op 25 oktober
cursusprijs€ 299 (incl. reader t.w.v. € 19)
cursuscodeH502-18nj
overige informatieDeze cursus maakt deel uit van de leergang Kunstgeschiedenis maar staat open voor alle belangstellenden.
uiterste aanmelddatum
uiterste aanmelddatum13 september 
  

  Inschrijven niet meer mogelijk