Het kwaad in de filosofie

Jagersma - KwaadHet probleem van het kwaad betreft een oeroud, hardnekkig en weerbarstig vraagstuk. In de filosofie heeft men zich van oudsher moeite getroost antwoorden te vinden op de talrijke kwesties die met deze problematiek samenhangen. Ten eerste: wat is de bestaanswijze van het kwaad? Betreft het een zelfstandige realiteit of dient het als de afwezigheid van het goede te worden begrepen? Vervolgens: is het kwaad iets objectiefs, of is het onverbrekelijk verbonden met iemands perspectief of interpretatie? Is de mens de maat van het kwaad, of staat het los van subjectieve beoordeling? Ten derde is ook de oorsprongsvraag – niet los te denken van de schuldvraag – veelvuldig overdacht. Waar komt het kwaad vandaan, of was het er van meet af aan? Dient God als oorzaak van het kwaad te worden beschouwd, of ontspringt het aan de bron van het bewuste en weloverwogen menselijke handelen? Moet wellicht nog een alternatieve mogelijkheid in ogenschouw worden genomen – de duivel, de vrijheid, het onbewuste, het irrationele, de groep, het systeem, de ideologie, de markt, het brein, het DNA? En ten slotte: komen we het kwaad ooit te boven, of moeten we met de onvermijdelijke realiteit ervan leren leven?
In de loop van de wijsgerige geschiedenis hebben vele grote denkers originele, diepgravende en gezaghebbende opvattingen over de afkomst, de aard en de loopbaan van het kwaad ontwikkeld. In deze cursus willen we aandacht besteden aan deze rijke verscheidenheid aan denkbeelden inzake het probleem van het kwaad. De bijeenkomsten bieden aldus een dwarsdoorsnede van de filosofische geschiedenis.

docentDrs. Arend Klaas Jagersma
onderwijsvorm10 hoorcolleges met ruimte voor vragen
studiebelastingca. 3 uren zelfstudie per week
literatuurA. Kinneging en R. Wiche (red.), Van kwaad tot erger. Het kwaad in de filosofie, Spectrum, 2007 e.v.
dag en tijdzaterdag, 13.30-16.00 uur
data22 september t/m 15 december 2018
geen college op 27 oktober, 3 en 24 november
cursusprijs€ 280
cursuscodeV480-18nj
uiterste aanmelddatum11 september