Nederlandse geschiedenis in Europese context, 1750-heden

Waardt - Ned gesch in Eur context - 19e 20e eeuwDe geschiedenis van de noordelijke Lage Landen aan de Zee, het huidige Nederland, is in veel opzichten anders dan die van de omringende landen. In de achttiende eeuw verloor de Nederlandse republiek de leidende economische, politieke en culturele positie die zij in de voorgaande eeuw had gehad, terwijl in nabijgelegen landen als Engeland en Frankrijk juist een ongekende economische en culturele bloei inzette. Deze cursus richt zich op de moderne geschiedenis van Nederland. In de eerste colleges staan achtereenvolgens centraal: de opkomst van de moderne samenleving aan het einde van de achttiende eeuw, de Bataafs-Franse tijd en de mislukte poging om na 1813 een groot Koninkrijk der Nederlanden gestalte te geven. Daarop volgen de doorbraak van de liberale staatsvorm na 1848, de economische opbloei vanaf 1870, de tweede gouden eeuw van de Nederlandse wetenschap rond 1900, de Eerste Wereldoorlog, de grote depressie en de Tweede Wereldoorlog. Bij dat laatste thema wordt specifiek aandacht besteed aan de Holocaust. Ten slotte komen de verzuiling en de ontzuiling en de diep ingrijpende economische en culturele veranderingen van de laatste decennia van de twintigste eeuw en het begin van de huidige eeuw aan bod.

Aan de hand van chronologische en thematische aspecten wordt een overzicht geboden. Zo kan worden getoond hoe diepgaand de Nederlandse samenleving in de loop van de afgelopen twee eeuwen is veranderd en ook in welke opzichten ontwikkelingen hier aansloten bij wat elders gebeurde én in welke mate zij dat nu juist niet deden.
Opzet per college (in geval van ziekte wordt zo mogelijk geruild, of, indien niet anders mogelijk, uitgeweken naar de reservedatum.

  Thema Docent
college 122 septemberInleiding Dr. Hans de Waardt
college 2 29 september  Verlichting en Patriotten Dr. Edwina Hagen
college 3 6 oktober  De Bataafs-Franse tijdDr. Edwina Hagen
college 4 13 oktober  Het Verenigde Koninkrijk der Nederlanden tot 1830 Dr. Edwina Hagen
college 5 20 oktober  1848 en industrialisering Dr. Ronald Kroeze
college 6 10 november  De Eerste Wereldoorlog, het interbellum Dr. Ronald Kroeze
college 7 17 november  De opbouw van een koloniaal rijk Dr. Pepijn Brandon
college 8 24 november  De Tweede Wereldoorlog en de Holocaust Dr. Bettine Siertsema
college 9 1 december  Verzuiling en ontzuiling Prof. Dr. Fred Van Lieburg
college 10 8 december  Dekolonisatie en het ontstaan van een multiculturele samenleving Dr. Dienke Hondius

Reservedatum 15 december   

 
 

docentDr. Hans de Waardt heeft deze reeks opgezet. Hij is historicus en universitair docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam (Faculteit Geesteswetenschappen). Alle sprekers zijn verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en geven college over hun specialisme op het gebied van de Nederlandse geschiedenis in Europese context.
onderwijsvorm10 hoorcolleges
studiebelastingnaar eigen inzicht
literatuurdigitale hand-outs
verdere suggesties volgen tijdens de cursus
dag en tijdzaterdag, 11.00-13.30 uur
data22 september t/m 8 december 2018
geen college op 27 oktober en 3 november
cursusprijs€ 280
cursuscodeH773-18nj
overige informatie
uiterste aanmelddatum11 september