Geschiedenis van nu: de laatste veertig jaar in beeld

Schenkel - Gesch40jaarBronnenmateriaal en zelfs ooggetuigenverslagen: van geen andere periode in de geschiedenis zijn die zo ruim voorhanden als van de tijd waarin wij nu leven. Welke grote ontwikkelingen kenmerken de periode 1975 tot nu, en wat vertellen die ons over de huidige tijd? Aan de hand van historische beelden, bronnenmateriaal en persoonlijke ervaringen en herinneringen onderzoeken we een zestal grote recente historische gebeurtenissen en hun verband met de situatie anno nu. Daarbij spelen de cursisten een actieve rol: voorafgaand aan ieder college wordt gevraagd om een bijzondere persoonlijke herinnering of ervaring met betrekking tot het onderwerp te delen met de docent, die hieruit een keuze maakt ter behandeling tijdens het college, waarin het (gestructureerde) debat een belangrijke rol speelt.
De reeks begint met de opstand op het Plein van de Hemelse Vrede in China en de val van het communisme in Oost-Europa, en eindigt met de rol van de Verenigde Staten op het wereldtoneel. Ook het Israëlisch-Palestijnse conflict, genocide in onze tijd, het einde van de apartheid en rassengelijkheid, en internationale machtsblokken en allianties komen aan de orde. Steeds met een concrete link naar de actualiteit. Deze collegereeks biedt zo de mogelijkheid om aan de hand van historische voorbeelden de hedendaagse ontwikkelingen in een breder perspectief te plaatsen, en daarover inzichten uit te wisselen met medestudenten.

docentDrs. Marjolein Schenkel
onderwijsvorm6 hoorcolleges met ruimte voor debat en het stellen van vragen.
studiebelastingca. 1-2 uren per week
literatuurenkele geprinte hand-outs
dag en tijddonderdag, 10.30-13.00 uur
data4 oktober t/m 22 november 2018! Het college van 15 november vervalt, maar wordt ingehaald op 22 november
geen college op 25 oktober
cursusprijs€ 168
cursuscodeV575-18nj
overige informatiemaximum 45 deelnemers
uiterste aanmelddatum27 september
 

 Inschrijven niet meer mogelijk