Europa 1900-1945: van euforie tot zelfdestructie - Inschrijven niet meer mogelijk

Renner - 1900-1945De eerste helft van de twintigste eeuw in Europa is een tijdperk waarin zich twee verwoestende wereldoorlogen afspeelden, die zich voltrokken binnen het leven van één generatie. Toch voerden rond de vorige eeuwwisseling in Europa optimisme en enthousiasme nog de boventoon. De Europese toekomst zag er aan het begin van de vorige eeuw rooskleurig uit. Nieuwe technologieën in dienst van de mens zouden garant staan voor maatschappelijke vooruitgang, voor welvaart. En de vrede zou blijvend zijn.
Na de periode 1900-1914, toen wetenschap en kunsten bloeiden als nooit tevoren, kwam volstrekt onverwacht de mokerslag. De Grote Oorlog brak uit. Hij eindigde honderd jaar geleden op 11 november 1918. De gevolgen waren catastrofaal en zijn in Europa nog steeds voelbaar.
Welke sentimenten en bewegingen, welke (geo)politieke en sociale ontwikkelingen hebben de kortstondige en wankele vrede in het interbellum om zeep geholpen en de weg naar de Tweede Wereldoorlog geëffend? Met nog grotere verwoestingen, met nog wredere barbarijen, met nog meer slachtoffers. Twee atoombommen aan het einde van de oorlog vormen het bewijs, maar tevens een waarschuwing, dat de mens in staat is zijn eigen soort volledig uit te roeien.
De brandende vragen blijven: hebben wij genoeg van de geschiedenis geleerd? Zijn wij anno 2018 beter in staat de vrede en veiligheid te handhaven? Soms lijkt het alsof wij de aanleidingen tot beide oorlogen uit ons historische geheugen hebben gewist …

Prof. Hans Renner behandelt in vijf colleges de periode 1900-1914 (twee colleges), de Eerste Wereldoorlog (drie colleges); interbellum; Tweede Wereldoorlog.
Prof. Doeko Bosscher behandelt de Eerste Wereldoorlog en Nederland; het interbellum (West-Europa en Nederland), en Nederland tijdens de Duitse bezetting.
Hen staat geen ‘klassieke kennisoverdracht’ van feiten en gebeurtenissen voor ogen. Om de deelnemers in staat te stellen zich goed ‘in te voelen’ in het onderwerp is er ook aandacht voor de ‘kleine’ individuele geschiedenis te midden van de grote historische lijnen.

docentprof. dr. Hans Renner en Prof. dr. Doeko Bosscher
onderwijsvorm10 colleges met gelegenheid tot vragen en discussie na afloop
studiebelastingcirca 1 uur per week
literatuurgeprinte syllabus (beschikbaar tijdens eerste college)
dag en tijdvrijdag, 13.30-16.00 uur
data5 oktober t/m 14 december 2018
geen college op 26 oktober
cursusprijs€ 284 (incl. syllabus t.w.v. € 4)   
cursuscodeV298-18nj
overige informatieVanaf 13.05 uur wordt voor de liefhebbers een korte voorfilm vertoond. Zaal open vanaf 13.00 uur. Als u niet bij de voorfilm aanwezig wilt of kunt zijn, bent u welkom vanaf 13.25 uur. De colleges worden aangevuld met historische beelden, film- en muziekfragmenten, literatuurcitaten en ooggetuigenverslagen.
uiterste aanmelddatum21 september
  

  Inschrijven niet meer mogelijk